Fave Commercials: Video Games


Nintendo: Metroid/Kid Icarus


1986
Kid Icarus (???; Japan)


Metroid (???; Japan)

1991
Metroid II: Return of Samus (???; Japan)

1994
Super Metroid (???; Japan)

2002
Metroid Fusion (???; USA)


Metroid Fusion (???; Japan)

Metroid Prime (Alex Proyas; USA/Australia)

2004
Metroid: Zero Mission (???; Japan)

2010
Metroid: Other M (???; Japan?)

Advertisement